Nazaj

SEO Spletna optimizacija – Prvi koraki

Rangiranje spletne strani je odvisno od različnih kriterijev, ki jih določajo algoritmi spletnih iskalnikov kot so GoogleNajdi.si in Yahoo. Trenutno je vodilni na področju razvoja algoritmov za rangiranje spletnih strani iskalnik Google, ki pa je tudi največji v številu indeksiranih spletnih strani, obiskovalcev in aktivnih uporabnikov.

Razvoj ostalih spletnih iskalnikov sledi Googlovim algoritmom, zaradi česar se je smiselno osredotočiti na glavne kriterije, po katerih ta določa rangiranje posamezne spletne strani. Tu pa je pomembno upoštevati, da je rangiranje spletne strani odvisno od iskalnega niza, torej tega, kar uporabnik v iskalnik vnese. Tako se nekatere spletne strani za določene iskalne nize prikažejo na prvi strani dobljenih rezultatov, za druge iskalne nize pa jih med prikazanimi rezultati ni. Kar pa je smiselno, saj v primeru, da iščemo oglas za stanovanje preko spleta, ne želimo dobiti prikazanih spletnih strani, ki ponujajo servis avtomobila. Želimo, da so prikazani rezultati čim bolj relevantni glede na iskalni niz, ki smo ga vnesli.

Če bi bilo spletnih strani, ki ponujajo ali v kakršnikoli obliki omenjajo oddajo stanovanj zelo malo, skrbi o rangiranju naše strani ne bi bilo, saj bi vedno ko bi nekdo v iskalnik vnesel besedo ‘stanovanje’, iskalnik prikazal med rezultati tudi našo stran (če predpostavimo, da bi bilo takšnih spletnih strani le deset). Seveda pa bi bila v tem primeru borba za še čim višja mesta med temi prikazanimi rezultati.

 

Spletnih strani s podobno vsebino je vedno več, zaradi česar je bilo potrebno razviti algoritme, ki določajo, kako visoko se bo spletna stran prikazala glede na to, kakšen je iskalni niz. Ti se zaradi porasta vsebine (števila in obsega spletnih strani) na spletu redno nadgrajujejo.

Uporabnikom spletnih iskalnikov zaradi vedno bolj natančnih in dovršenih rangirnih algoritmov deluje, kot da nam vedno prikažejo ravno to kar smo želeli najti (vsaj v večini primerov). S poznavanjem algoritma za rangiranje strani pa se lahko spletne strani prilagodi oziroma nadgradi, da ustrezajo kriterijem iskalnega algoritma, zaradi česar jo višje rangira.

Višje kot je stran prikazana, večja je verjetnost, da jo bo nekdo obiskal. Ker pa so spletne strani različno rangiranje za različne iskalne nize, je želja da se za čim večje število relevantnih iskalnih nizov spletna stran prikaže tem višje med prikazanimi rezultati. Z izboljševanjem rangiranja spletne strani glede na določen iskalni niz je možno pridobiti več obiskovalcev, postopek, ki izboljšuje rangiranje strani, pa se imenuje spletna optimizacija (‘S.E.O. – Search Engine Optimisation’).

Kot bo razvidno v nadaljevanju to ni enkraten poseg, pač pa dolgotrajen in v večini primerov stalen postopek.

Kriteriji rangiranja spletne strani

Rangiranje spletne strani je odvisno od velikega števila kriterijev, ki se dotikajo vseh področij spletnih strani. Slednje vključuje:

 • Strukturo spletne strani
 • Vsebino na strani
 • Statistiko obiskovalcev
 • Delovanje strani
 • Število spletnih povezav z drugih spletnih strani
 • Pogostost dodajanja vsebine

Zaradi širine področij, ki jih rangirni algoritmi zajemajo, se je postopek spletne optimizacije pojmovno razdelil na dva dela: ‘on-site’ spletno optimizacijo, ki zajema prilagoditve spletne strani ter ‘off-site’ spletno optimizacijo, ki pa je osredotočena na ostale spletne strani in njihov vpliv na ‘našo’ spletno stran. Vsekakor pa ne ločiti posameznega področja optimizacije kot izključujočega, saj je za visoko rangiranje potrebna uspešnost oz. upoštevanje kriterijev iz obeh, tako on-site kot off-site spletne optimizacije.

On-site spletna optimizacija

Prilagajanje vsebine in sestave spletne strani, torej tistega, kar lahko na njej spreminjamo (ali v obliki besedila ali konkretne kode) z namenom višjega pozicioniranja med prikazanimi rezultati imenujemo on-site spletna optimizacija. Gre za posege na konkretni strani, bodisi z vidika vsebine, sturkture ali delovanja.

Vsebina spletne strani

Spletni iskalniki morajo biti zmožni spletno stran smiselno razporediti v primerna področja/tematike. Razumeti mora, kdaj naj spletno stran prikaže glede na iskalni niz ter kako visoko med rezultati naj bo prikazana.

V ta namen je potrebno spletnim iskalnikom sporočiti, naj za specifične iskalne nize to stran upošteva kot potencialnega kandidata za rangiranje. Za to uporabljamo meta oznake. Znotraj kode na spletni strani se doda 3 glavne značke za naslov spletne strani/podstrani (ta je vidna v naslovu zavihka v spletnem brskalniku obenem pa je na seznamu rezultatov v spletnem iskalniku prikazana kot naslov spletne strani), opis spletne strani/podstrani (ta se prikaže pod naslovom spletne strani kadar je ta prikazana med rezultati; na spletni strani pa to besedilo ni vidno) ter ključne besede (seznam besed, ki sporoča spletnim iskalnikom, naj spletno stran prikažejo, v kolikor je nekdo vpisal ta iskalni niz).

Prvotno je bilo za prikaz med tezultati dovolj primerno izpolnjena meta oznaka za ključne besede, danes pa samostojno ne igra velike vloge. Vse te tri meta oznake se lahko razlikujejo glede na posamezno podstran in je dobra praksa narediti smiselno razporeditev ključnih besed, naslovov strani in podstrani ter opisov strani med celotno spletno stranjo, saj je število znakov, ki jih vnesemo kot parameter za posamezno meta oznako omejen.

Poleg prvotnih treh meta oznak pa so se razvile še druge, ki so namenjene specifični uporabi. To so meta oznake za družabna omrežja Facebook, Twitter in Google+. Osnoven nabor meta oznak za posamezno omrežje je naslednji:

Facebook:meta oznake za naslov strani, vrsto strani, sliko (ta se prikaže, ko je povezava na stran objavljena kot objava na Facebooku), spletni naslov ter opis strani.

developers.facebook.com/

Twitter: meta oznake za naslov strani, vrsto strani, sliko, spletni naslov ter opis.

developer.twitter.com/

Google+: meta oznake za naslov, sliko in opis strani.

developers.google.com/

Za podrobnejšo definicijo teh nastavitev svetujemo ogled uradne dokumentacije za posamezno družabno omrežje (povezave do njih so navedene pod posamezno navedbo meta oznake).

Te omogočajo pridobivanje informacij s spletnih strani in primeren prikaz objav na družabnih omrežjih. Z njimi lahko nadzorujemo, kako se objava povezave na družabnem omrežju prikaže ostalim uporabnikov. Z njimi namreč nadzorujemo katera slika se prikaže, naslov in opis povezave.

Med vsebino spletne strani spada besedilo, ki je na strani prikazano. To vključuje vse naslove, objave, članke, opise,… vključuje karkoli je na strani besedila, ki je vidnega obiskovalcu spletne strani. Slednje je pomembno, da se sklada z nastavljenimi ključnimi besedami in opisom spletne strani znotraj meta oznak. To pomeni, da se besede, ki so nastavljene v meta oznakah pojavijo tudi v besedilu ki je na tej strani. Vsaka podstran mora imeti vsaj 400 besed, znotraj katerih se primerna ključna beseda ponovi 3-5 krat.

Vsebina spletne strani vključuje tudi fotografije. Tudi te vplivajo na rangiranje spletne strani preko meta oznak. Napačno je namreč prepričanje, da vpliva sama fotografija, torej vsebina. Meta oznake se morajo razlikovati za vsako sliko. Te imajo dve mata oznaki; oznako za naslov slike ter oznako za opis slike. Ti dve informaciji obiskovalcem nista vidni razen v primeru, da se sliki ne uspe prikazati, v kolikor se namesto nje izpiše njeno besedilo za meta naslov.

Vsebina spletne strani pa se ne zaključi pri tem. Vpliv imajo kontaktni obrazci, pogostost posodabljanja in dodajanja vsebine na strani, pogostost pojavitve ključne besede znotraj besedila na strani, količina besedila na podstraneh,…

Stuktura spletne strani

Struktura spletne strani ima vpliv na rangiranje preko dveh glavnih kriterijev. Enostavnost uporabe in dostopa do posameznih delov strani ter URL naslovov. Prva je pomembna zaradi prijetne in enostavne uporabniške izkušnje in enostavnosti zbiranja informacij za spletne pajke, ki pošiljajo informacije spletnim iskalnikom. URL naslovi imajo velik vpliv na rangiranje spletne strani preko besed, ki se jih uporabi za spletne povezave, zaradi česar je pomembno vnaprej razmisliti o strukturi celotne spletne strani.

Spletne strani se indeksirajo (torej beležijo/shranjujejo) v spletne iskalnike preko spletnih pajkov. To so programi, ki iščejo nove spletne strani ter spremembe na že indeksiranih (shranjenih). Pajki posredujejo informacijo o celotni strukturi spletne strani, torej, kako je spletna stran razvejana in njeni vsebini. Informaciji o strukturi strani se se reče sitemap, datoteka, ki te informacije vsebuje pa je sitemap.xml (zemljevid mesta). Zemljevid mesta vsebuje seznam vseh podstrani in njihovih medsebojnih povezav.

Strukturo spletne strani je za boljše razumevanje dobro izrisati v obliki drevesne strukture (grafa). Na vrhu je glavna stran (imenuje se index). To je prva stran, ki jo obiskovalci vidijo, ko obiščejo vašo spletno stran. Iz vrha strani si navzdol sledijo povezave, ki kažejo na druge podstrani (primer teh podstrani so: ‘kontakt’, ‘o nas’, ‘ponudba’), nahajajo pa se na tako imenovani index strani (zato je tudi toliko bolj pomembna primerna razporeditev povezav na prvi strani). Čeprav imamo na glavni strani več povezav, ki so usmerjene na isto podstran, se jo upoštevamo le enkrat (kar se tiče izrisa drevesne sturkture strani). Postopek se nadaljuje za vse podstrani (v primeru večjega števila podstrani se to realizira le teoretično). Dobljena struktura mora biti razdeljena na posamezna področja strani, ki pa se med seboj pretirano ne prepletajo niti se ne nagibajo preveč v eno smer.

Poleg povezanosti celotne spletne strani (zemljavida spletne strani) zajema struktura tudi postavitev HTML značk za definiranje naslovov vsebine na spletni strani. Vsaka spletna stran ima namreč večje in manjše besedilo, eno služi za prikaz glavnega naslova (primer: naslov blog objave) in je največja. Skupno obstaja 6 značk (označene so s h1, h2, …,h6, pri čemer je h1 največji naslov). Relevantne značke za spletne iskalnike so h1, h2 in h3. Njihovo zaporedje si mora na spletni strani tudi tako slediti od zgoraj navzdol. Ni priporočljivo menjavanje med posameznimi, lahko pa si jih sledi več enakih zaporedno. Dobra praksa pa je uporabiti ključne besede kot dele teh značk oziroma naslovov na spletni strani.

Delovanje spletne strani

Za dobro rangiranje je potrebno poskrbeti, da je spletne stran kvalitetna in brez napak. To vključuje hitro nalaganje (prikaz) spletne strani obiskovalcem, neprekinjeno delovanje(torej, da je strežnik vedno delujoč in spletna stran stalno dosegljiva) ter delujoče povezave (spletne povezave, ki so na naši spletni strani ne kažejo na strani, ki ne obstajajo). Dodatno pa je pomembno, da je stran prilagojena različnim dimenzijam zaslonov (odzivna spletna stran) ter da tudi na njih deluje enako dobro kot na klasičnem, namiznem zaslonu. Med delovanje pa je vključeno tudi pravilno prikazovanje elementov na spletni strani (slogovno korektno, brez prekrivanja slik, besedila ter podobnih slogovnih napak).

Odzivnost delovanja spletne strani lahko enostavno preverimo s spreminjanjem velikosti/dimenzij našega spletnega brskalnika.

Na delovanje spletne strani pa ima vpliv tudi spletni strežnik kjer se nahaja vaša spletna stran. Slabo delovanje strežnika lahko povzroča zakasnitev nalaganja spletne strani, kar pomeni, da se vaša spletna stran prikaže uporabnikom kasneje, kot bi se sicer. Prav tako lahko preveliko število obiskovalcev spletne strani stežnik začasno onesposobi zaradi česar pa je vaša stran nedostopna.

Za okvirno oceno kvalitete optimizacije delovanja spletne strani so na na spletu na voljo brezplačni testi kot so:

Ti se usmerjajo na specifične kriterije in nikakor niso odraz celotnega stanja spletne strani niti ne podajo ocene o višini rangiranja strani. Podajo le vpogled v stopnjo optimizacije delovanja spletne strani. To pa je pomembno predvsem ko nekdo obišče spletno stran, saj se mora ta čim hitreje prikazati. Obiskovalcu mora biti vidna v roku vsaj 4 sekund.

Da pa se stran hitro prikaže obiskovalcem, je potrebno spletno stran primerno ‘zmanjšati’. To pomeni, da se celotno velikost spletne strani (torej datotek, ki se morajo prenesti preko spletne povezave do našega obiskovalca spletne strani) zmanjša.

V proces izboljšanja delovanja spletne strani je vključeno:

 • Minimizacija oz. zmanjšanje HTML, CSS in JavaScript datotek
 • Minimizacija slik
 • Posodobitev strežnika
 • Nastavitev predpomnilnika strani
 • Nastavitev kompresije prenesenih datotek

Off-site spletna optimizacija

Off-site spletna optimizacija zajema aktivnost in vsebino izven ‘naše’ spletne strani, torej to kar je na drugih spletnih straneh, družabnih omrežjih, forumih ipd. Gre za postopek uveljavljanja avtoritete oziroma pomembnosti spletne strani glede na ostale. Njen osnovni namen je povečati prepoznavnost strani, slednji pa se veča z omenjanjem spletne strani na drugih straneh ter dodajanjem spletnih povezav, ki so usmerjene na vašo spletno stran (pogovorno ‘backlinkov’).

Za boljše razumevanje pomena oziroma vloge off-site spletne optimizacije si oglejmo primer iz vsakdanjega življenja. Recimo, da imamo v bližnji okolici dve pekarni, obe na enaki oddaljenosti. Nikoli ju nismo obiskali, obe pa sta vizualno popolnoma identični. Odločili smo se, da kupimo kruh iz ene izmed pekarn. Za katero se bomo odločili?

Odločitev je lahko prepuščena naključni izbiri. V kolikor pa se ena izmed teh dveh pekarn oglašuje z letaki, preko spleta, pogosto celo slišite pohvale o tej specifični pekarni, potem se boste skoraj verjetno odločili za slednjo. Čeprav je razlog za odločitev razumljiv, ga je potrebno prevesti za voljo razumevanja off-site spletne optimizacije. Izbrana pekarna (torej ta, o kateri pogosto slišimo) je razvila avtoriteto nad drugo. Skrbi za svoje promoviranje, drugi jo omenjajo in hvalijo njene produkte; razvila je svojo mrežo za pridobivanje in ohranjanje kupcev. Enako velja za spletne strani, le da je Google tisti, ki se odloči, koga nam bo ‘priporočil’.

Za dobro off-site spletno optimizacijo je tako potrebno poskrbeti z omenjanjem na drugih spletnih straneh in dodanimi spletnimi povezavami, ki kažejo na našo stran. Vsekakor pa igra vlogo tudi stran na kateri je povezava objavljena. V kolikor ta stran nima visoke avtoritete, ni povezana s tematiko, ki je na vaši strani ali pa ima veliko število drugih povezav, potem ta povezava ne bo pretirano vplivalo na povečanje avtoritete vaše strani.

Dobro izhodišče za pridobivanje novih povezav, ki kažejo na vašo spletno stran so spletni forumidružabna omrežja ter spletni direktoriji. Zaradi velikega številnih drugih povezav pa ti nimajo tako velikega vpliva, kot bi jo imeli blogi/vlogi ter spletni portali, ki so usmerjeni v enako tematiko kot ‘naša’ spletna stran. Pri tem pa je pomembno omeniti tudi starost zunanjih povezav. Slednje imajo večji vpliv glede na čas, od kar kažejo na ‘našo’ spletno stran. Dlje časa kot je obstaja povezava, večji ima vpliv.

Pri tem pa je potrebno opozoriti na nevarnost prenasičenja povezav. Nikakor ni dobra praksa dodajati (ali celo kupovati) hkratno množično število povezav z iste strani. Primer slabe prakse bi bilo redno objavljanje slik na družabnem omrežju Pinterest z dodanimi povezavami, ki bi kazale na ‘našo’ stran. Namesto tega je bolje le občasno dodati povezavo, ki kaže na našo spletno stran. Povezave morajo nastajati postopoma v daljšem časovnem obdobju.

Povzetek

Rangiranje spletnih strani je odvisno od definicije kaj je kvalitetna spletna stran, ki so jo postavili arhitekti algoritmov za razvrščanje spletnih strani. Ti pa so vedno bolj dovršeni in se stalno nadgrajujejo. Potrebno je poskrbeti tako za pravilno delovanje spletne strani kot za grajenje njene avtoritete. Spletna stran mora vsebovati kvalitetno vsebino, ki je smiselno umeščena v celotno strukturo spletne strani, obenem pa mora imeti vse pravilne nastavitve za razumevanje teh informacij s strani spletnih pajkov. Na vpliv rangiranja ima vsekakor tudi število obiskovalcev spletne strani, njihova raznolikost, čas preživet na strani in še mnogo več kriterijev.

Vsekakor pa velja, da je kvalitetna vsebina ključ do visokega rangiranja!